Om o-gruppa

IF Sturla er et av de to idrettslagene med egen gruppe som driver med orientering i Drammen.Klubben ble startet i 1923 som friidrettsklubb med 21 medlemmer. Allerede i mai året etter hadde klubben 121 voksne medlemmer og 66 juniorer. I starten var det friidrett, skogsløp med og uten pakning og gangsport som dominerte.
I 1934 arrangerte Sturla det første orienteringsløp i Drammen. Etter det har o-sporten vært en sentral del av Sturlas virksomhet. Sturlas orienterere teller både verdens- og norgesmestre. I 1980 årene vant Sturlas herrelag NM hele 8 ganger.
- Hvor mange stafettgull har du ? f.v. Egil Iversen, Øyvin Thon, Harald Thon, Sigurd Dæhli

Fra midten av 60-årene skjedde det en rivende utvikling i fremstilling av orienteringskart. Svein Bakken, en av de dyktige medlemmene i klubben, var profesjonell konstruktør og laget alle kartene i klubbens nedslagsfelt helt frem til år 2000.
Nedenfor er en del av det første "moderne" kartet ved Landfallåsen.


Vi har nærmere 120 aktive og over 60 passive medlemmer med eget klubbhus i Underlia.
Våre aktiviteter består blant annet av deltagelse i orienteringsløp og stafetter både i inn- og utland, arrangere løp, treningsløp, treninger, samlinger, sosiale tiltak, tur-orientering,rekruttering, kartarbeid, med mer.

En bli gjeng er klar for eventyr. Avreise til Tiomila-stafetten i 2014.

IF Sturlas o-gruppe har hatt et jevnt tilsig av nye medlemmer, noe som skyldes godt ogmålrettet arbeid med rekruttering av både barn og voksne. Det er viktig å få foreldrene interessert slik at de også kan være med å følge opp barna. Dette har vi lykkes godt med.