Ønsker du, deres klubb, bedriftsidrettslag, treningsgruppe, etc. å benytte noen av IF Sturlas kart til trening, arrangment eller annet bistår vi gjerne med dette.
Vi har kart over det meste av Drammens Nordmark pluss noe på sydsiden av elva. Se vårt kartarkiv.


Fremgangsmåten er:


  1. Området / utsnittet avtales
  2. Kunden får tilgang til kartet (enten papir eller digitalt) og kan legge løyper (med OCAD, PurplePen eller kulepenn)
  3. Løypene / postene sendes til oss.
  4. Kunden får fra oss kart med påtegnet løyper av høy kvalitet eller utskriftsklare PDF som de selv skriver ut.
  5. Vi fakturer bare for brukte kart.

Utover 2 løyper og 10 poster (tilsammen) kommer det et tillegg på kr. 75 per løype.


Priser i 2017 for A4-format :

Når kunder får OCAD-fil, så er prisen kr.20 for utsnitt i 1:7.500 og kr.30 for utsnitt i 1:10.000

Fra kr. 25 hvis vi skriver ut (vi har på 5. år på rad fått godkjenning fra o-forbundet for kartutskrifter)

Det gis 5 kroner i rabatt pr. kart hvis kunden printer kartet ut på egen hånd.

Noe rabatt kan også gis ved store bestillinger.

I forbindelse med skoleaktiviteter tilbyr vi klassesett med stor rabatt


Henvend deg til Tibor Vári hvis du ønsker å kjøpe kart:
Tlf: 41 45 55 24
E-post: tibor.vari90[a]gmail.com