Kartet fra 1999 som har prydet informasjonstavler blant annet på Spiralen og Landfalltjern ble revidert etter initiativ fra kommunen og utgitt i 2016.

Revisjonssynfaringen sto klubbens medlemmer for. Skiløypene ble gått gjennom mens snøen lå i skogen.
Sommeren ble merkede tur- og andre større stier, nye grusveier og bygninger/boligfelt befart og tegnet inn.

Kart legges ut for salg hos:

DNT Drammen og Omegn, Nedre Storgate 10
Tri-Sport, Gulskogen
Bjørn Myhre Sport, Krokstadelva og

Dessuten kan turkartet kjøpes på serveringssteder i marka: Landfallhytta og Tverken.

Kontaktperson for salg av kart i Sturla er:

Tibor Vári
Tlf.: 41 45 55 24
 tibor.vari90[a]gmail.com
Deler av kartet, herunder all bebyggelse er nytegnet, og informasjonen på baksiden av kartet er revidert av Tibor Vári.
Alle bilder, hvis ikke annet er oppgitt, er tatt av reklame- fotograf Devegg Ruud.

Layout av baksiden av kartet er utført av Kartfirma Anders Fossøy.

Trykk ved Erik Tanche Nilssen AS.