Invitasjon og PM til første løp i Drammen City Cup 2015Dato:..16. april

Samlingsplass:Brandenga skole
Parkering bør skje på den store p-plassen mellom bygningene Tollbugt. 105 og 115
GPS-koordinater 59.731706, 10.22162)
Alle kan parkere der uten å betale etter kl. 17 den dagen.
Følg så gangveien i nordkanten av plassen østover til fotgjengerovergang og undergang, se denne skissen.
Skolens parkeringsplass skal ikke brukes.

Kart:Tangen, målestokk 1:4000, ekvidistanse 2,5m med blå nordlinjer.
Kartet er rykende ferskt, synfart og reintegnet av Helle Egeberg Vári.Klasseinndeling:D/H – 16
D/H 17 –
Rekruttklasse

Løyper og terreng:D 17- og H 17-: 2,4 km, 19 poster, ca. 85 m stigning
D -16 og H -16: 2,1 km, 16 poster, ca. 70 m stigning
Rekrutter: 1,4 km, 12 poster, ca. 25 m stigning

N-løypene har postbeskrivelse i klartekst.
Løse postbeskrivelser i de øvrige klassene.

Terreng for de to lengste løypene: 65-70% asfalt/grus, 25-30% skog, 5-10% plen/kort gress

Skogen har stort sett god løpbarhet med moderate stigningsforhold, men det forekommer noe tynningshogst og et lite område som er svært bratt. Det er ingen myrer eller sumpområder i løpsterrenget. Det antas at joggesko eller o-sko uten metallpigger vil være et greit valg av fottøy.

Rekruttløypa har ca. 10 % plen og ellers grus/asfalt, Joggesko anbefales.

Start:Fri start mellom 18:00 – 19:00.
Startintervall minimum 30 sekunder.
Det er 2 starter. Rekrutter får kartet på samlingsplass og har ca. 350 m til start. Kryss undergangen og følg Holmestrandsveien sørover.
Øvrige klasser har ca. 1100 m til start (ca. 70 m stigning). Det er ikke merket til start, oppvarmingskart fås på
samlingsplass.

Resultatservice:Enkel resultatservice på samlingsplass.
Resultater via Eventor.

Sammenlagt resultaterfor Drammen City Cup:Sammenlagt-resultater for Drammen City Cup:
Sammenlagtresultater beregnes ut fra beste poengsum fra 3 løp. Poengberegning gjøres ved å gi klassevinner 1000 poeng.
Løpere som bruker dobbelt så lang tid (eller mer) som vinneren får ikke poeng. Poeng beregnes etter følgende formel:
A: Tid til klassevinner omregnet til sekunder.X: Tid til løper X omregnet til sekunder.
Poeng til løper X: 1000(2 – X/A).
Sammenlagtresultater finnes via link i Eventor fra de enkelte løpene.

Premiering:Det er premier til de 4 sammenlagtvinnerene.
Alle rekrutter som deltar på siste løpet 16/5 og 2 andre løp får premie.

Påmelding:Forhåndspåmelding i Eventor innen klokken 15:00 på løpsdag.
Påmeldingsavgift er 30 kroner. Ingen etteranmeldingsgebyr.
Påmelding kan også gjøres på samlingsplass.

Generelt:Alle løpere skal krysse Holmestrandsveien i undergangen øst for Brandenga skole. Dette gjelder både på vei til samlingsplass, til start og til mål. For å geleide løperne denne veien til mål vil noen av de siste postene på alle løyper være synlige for løperne før start.

Området er ikke bilfritt! Vis aktsomhet ved all løping på områder der det er eller kan være trafikk. Øst-vest gjennom løpsområdet går det en svingete, uoversiktlig og relativt høytrafikkert vei som alle må krysse.

Vis hensyn i bebygde og opparbeidede områder. Det er er forbudt å løpe bakom noen av blokkene (vist på kartet med rød skravering) da det er opparbeidet hagelignende utearealer. Alle blomsterbedd og lignende beplantninger er forbudt område, enten de står på kartet eller ei.

Informasjon om SprintnormKart som er tegnet i sprintnorm har litt andre (og strengere) regler enn for vanlige kart.
Les mer...